Udział Inventmed w XV Kongresie Towarzystwa Angiologicznego

Inventmed - logo
2022-09-03

Było nam bardzo miło spotkać się z gronem najlepszych polskich angiologów podczas XV Kongresie Towarzystwa Angiologicznego we Wrocławiu. Ciekawe rozmowy, spostrzeżenia i wymieniane uwagi pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować ofertę do potrzeb lekarzy i pacjentów. Problemy naczyniowe dotykają coraz szersze grono pacjentów, dlatego wymiana doświadczeń w gronie doświadczonych specjalistów jest tak istotna. W jej wyniku nowe, innowacyjne metody, takie jak metoda laserobarii, mają możliwość zaprezentowania korzyści jakie niesie terapia z ich zastosowaniem wśród szerszego grona specjalistów. Tak, by w konsekwencji dotrzeć do szerszego grona pacjentów, wymagających kompleksowego leczenia ran.